Ürünlerimiz
Muhtelif Arıtma Ekipmanları Karıştırıcılar Bant Pres Izgaralar Izgara Presi Kum ve Yağ Ayırma Basınçlı Kum Filtreleri DAF Üniteleri PE Hazırlama Üniteleri Akış Kontrol Sıyırıcılar Çamur Taşıma Çelik Konstrüksiyon Havalandırma-Borulama Katı Atık
Basınçlı Kum Filtreleri

Gıda, arıtma ve içme suyu tesislerinde giriş suyunun Atık arıtma tesislerinde çıkış suyunun arıtılmasına yönelik Basınçlı Filtre Tankları otomasyona yönelik aksesuarlarıyla birlikte Siparişe Özel olarak tasarlanıp imal edilmektedir.

İçme Suyu Arsenik Giderimi, Gıda Tesisi Giriş Suyu ve Arıtma Tesisi Çıkış Suyu Bulanıklık Giderimi başlıca uygulama alanlarıdır.

Tahribatsız Muayene ve İlgili Kaynak Sertifikaları ile birlikte temin edilir.
Geri Yıkama
Have ve Su ile Geri Yıkama

Tank Üstü Borulama
HDPE veya Paslanmaz Boru ve Kollektör Sistemi

Boya sistemi
İçme Suyu Sertifikalı İç boya ve Korozyan dayanımı yüksek Dış boya Uygulaması

Aksesuarlar
Tank üstü borulama ve Pneumatik Valf sistemi (Op.)
Valf Otomasyon sistemi (Op.)
Yerel Kumanda Panosu (Op.)
Geri Yıkama Nozul sistemi (Op.)
Basınç Tahliye Sistemi
Filtreleme Malzemeleri (Op.)
Menholler